تسهیل صدور مجوز مراکز هوم کر و واگذاری نظارت به بخش خصوصی

به گزارش مجله آیرخ، جلسه کارگروه پرستاری جامعه نگر با حضور معاون پرستاری وزیر بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پرستاری برگزار گردید.

تسهیل صدور مجوز مراکز هوم کر و واگذاری نظارت به بخش خصوصی

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، حمیدرضا عزیزی، رئیس انجمن ملی پرستاری جامعه نگر در دهمین جلسه کارگروه پرستاری جامعه نگر گفت: توسعه پرستاری جامعه نگر یکی از اولویت های خدمات پرستاری در کشور است و جزو اولویت های سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری است و یکی از مسائل اساسی در بدنه پرستاری کشور است.

وی اضافه نمود: خدمات پرستاری جامعه نگر در خدمات مراکز هوم کر خلاصه نمی گردد بلکه شبکه ای از خدمات کوتاه مدت، بلند مدت و در ارتباط با جامعه است که می تواند توسعه پیدا کند و ظرفیت بزرگی برای توسعه نقش ها و خدمات پرستاری در سطح جامعه است.

عزیزی اضافه نمود: در این راستا باید ساختارهای تازهی شکل بگیرد. ایجاد این کارگروه و به زودی ستاد راهنمایی آن در ساختمان تازه نظام پرستاری در همین راستاست و در سطح جامعه نیز انجمن ملی پرستاران جامعه نگر و تشکل های دیگری شکل گرفته است.

رئیس انجمن ملی پرستاری جامعه نگر ادامه داد: برای توسعه خدمات پرستاری جامعه نگر، دغدغه ها و مشکلاتی وجود دارد. باید به سمت فعال کردن این مراکز، توانمند کردن آنها، پوشش بیمه ای، ارائه خدمات سلامت دیجیتال و نظارت بر این مراکز و برخورد با مراکز غیر مجاز پیش برویم.

توجه به تکنولوژی های دیجیتال در توسعه خدمات پرستاری

محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری در این جلسه گفت: اولین بار است که 5 نسل همزمان با هم زندگی می نمایند. یک نسل سالمندان هستند که به خدمات پرستاری احتیاج دارند. دو نسل مسلط بعدی نسل مدیریتی حاکم بر جامعه و نسل جوانان و نوجوانان هستند که منتقد و دارای شکاف نسلی زیاد هستند. بیشترین شکاف نسلی بر سر گذر جوامع از مباحث مدیریتی است که تحت عنوان نسل پنجم مدیریتی، بازاریابی و دانشگاهها از آن ها یاد می گردد و در مجموع از سنت به سمت مدرنیته می رود.

وی اضافه نمود: نسل چهار به پنج دچار چرخش شدید به سمت دیجیتالی شدن است. عرصه خدمت برای آنها به شدت دیجیتالی شده است به طوری که این نسل با نسل پدران خود اشتراک فکری و فیزیکی کافی ندارند. این نسل به لحاظ خدمتی که می گیرد یا خدمتی که ارائه می نماید، مدام از وسایل دیجیتال هوشمند استفاده می نماید.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: جهان با بحث افزایش سن روبروست و به علت رفاه زدگی بیماری های غیرواگیر افزایش یافته است، کووید19 هم نشان داد بیماری های واگیر هم تمام شدنی نیست. این مسائل و احتیاجهایی به وجود آورده امکان پاسخگویی زیادی ایجاد نموده است.

وی گفت: در عرصه جهانی مجازی که گسترده تر از فضای مجازی است، خدمات پرستاری باید از نسل اول تا پنجم متناسب با احتیاجهای این نسل ها ارائه گردد و عرصه هوم کر در این زمینه پیروز تر و مستقل تر خواهد بود و پرستاران در عرصه خدمت غیربیمارستانی می توانند انقلاب تازهی ایجاد نمایند.

میرزابیگی اضافه نمود: در این فضای تازه مراکز هوم کر و مراقبت در منزل باید بتوانند نیروهای تازه را در کنار خودشان داشته باشند و برای فعالیت در فضا و عرصه تازه آماده شوند تا با توجه به احتیاجها و شرایط تازه ابتکار عمل را از دست ندهند.

سیاست وزارت بهداشت، توسعه مراکز هوم کر

عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه گفت: در جلسه گذشته کمیته علمی کرونا درباره نقش هوم کر در ایام کرونا و تاثیر آن بر کاهش بستری ها بحث و بر این نکته تاکید شد که اگر سیستم کنترلی دقیقی بر فعالیت بعضی پرستارنماها وجود نداشته باشد مشکلاتی ایجاد می نماید و مثل یک تیغ دو لبه به خود مراکز هوم کر آسیب می زند.

وی اضافه نمود: نگاه هوم کر ارتقای سلامت مردم است. وظیفه آن فقط انجام یکسری خدمات مثل تزریقات نیست و جنبه علمی پرستاری نباید مغفول بماند. هر زمان پرستاران خدمات علمی ارائه نموده اند چون به زبان ساده بیان نموده اند، جایگاه علمی لازم را پیدا ننموده است، بنابراین باید جایگاه علمی خدمات پرستاری توجه داشته باشیم.

صدور 1049 مجوز هوم کر در کشور

معاون پرستاری وزیر بهداشت تاکید نمود: در حوزه خدمات هوم کر و مراقبت در منزل باید قبل از اینکه نگاه عایدیزایی، کسب عایدی حلال و کارآفرینی داشته باشیم. به عنوان پیشتازان و پیشگامان هوم کر حتما وظیفه کار علمی کردن و وکیل مدافع بیمار بودن را انجام دهیم. این کار باعث حذف افراد غیرحرفه ای می گردد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که سیاست وزارت بهداشت توسعه هوم کر است و تا به امروز 1049 مجوز در این زمینه نیز صادر شده است و 736 مورد آن فعال است. بنابراین حدو 300 مرکز هوم کر ثبت شده اما فعالیت ندارند. امیدواریم تا چهار سال آینده تعداد مراکز هوم کر فعال به دو تا سه برابر برسد و آیین نامه این مراکز هم بازبینی می گردد.

عبادی گفت: برای توسعه مراکز هوم کر و بهبود نظارت بر این آنها، راهبرد وزارت بهداشت یاری به تقویت اتحادیه ها و سندیکاهای مرتبط با هوم کر است. باید سندیکاهای هوم کر به سمت همگرایی حرکت نمایند. اتحادیه ها باید افراد غیرمتخصص را شناسایی و آنها را معرفی نمایند تا برخورد صورت بگیرد. این متخلفان باید به وسیله مراجع قانونی تنبیه شوند. هزینه این تخلفات باید بالا برود تا کسی جرئت ورود به مسائل تخصصی در حوزه خدمات پرستاری و هوم کر را نداشته باشند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اضافه نمود: سیستم دولتی نمی تواند برای نظارت بر همه این مراکز ورود کند و اگر هم وارد این حوزه گردد خطر بروز فساد وجود دارد.

عبادی گفت: در هر صورت راهبرد وزارت بهداشت توسعه مراکز هوم کر و واگذاری نظارت به اتحادیه ها و سندیکاهاست. فعالان این حوزه حتما برای اصلاح آیین نامه ها مشارکت نمایند. منفعل نباشند. این همکاری به منافع مردم یاری می نماید. باید منافع بیماران و مردم در نظر گرفته گردد، حاصل همه این کارها خیری است که به مردم می رسد.

وی ادامه داد: باید از تکنولوژی روز و از ظرفیت فضای مجازی و هوش مصنوعی استفاده کنیم. به خدمات الکترونیک مراقبت در منزل و متاورس فکر کنید، همکاران فعال در حوزه هوش مصنوعی، بعضی کشورها مثل امارات وزارت هوش مصنوعی ایجاد نموده و اگر توجه نکنیم دچار عقب ماندگی می شویم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در کنار هوم کر، همزمان می توان هلدینگ هایی ایجاد کرد باید به هاسپیس (مراقبت تسکینی) فکر کنیم. سال های پیش رو آمار سالمندی و بیماری سرطان افزایش خواهد یافت، هم اکنون 8 میلیون سالمند در کشور داریم که 1.5 میلیون نفر از آنها بیش از 2دو بیماری مزمن دارند. بنابراین در سال های پیش رو باید از سالمندان مراقبت کنیم. به علت تک فرزندی که در دهه 70 و 80 رخ داد سالمندان آینده تنها خواهند شد بنابراین احتیاج به خدمات هوم کر افزایش خواهد یافت.

عبادی اعلام نمود: برای ساماندهی مراکز هوم کر مجوزها را راحت صادر می کنیم و نظارت ها و کنترل ها را بسیار سختگیرانه انجام می دهیم. باید به موضوع تعارض منافع نیز دقت کنیم. در زمینه پیشگیری از تضاد منافع در هوم کر سازمان نظام پرستاری و اتحادیه ها باید دقت داشته باشند و نقش کنترلی و سیاستگذاری را به طور مشترک دنبال نمایند.

وی اضافه نمود: باید به مقرون به صرفه سازی و کیفی سازی خدمات هوم کر توجه گردد. حمایت وزارت بهداشت از ارائه خدمات هوم کر وجود دارد و سالهای آینده در حوزه پرستاری، عرصه توسعه خدمات مراقبت در منزل است به شرطی که به سمت کیفی شدن خدمات و مراقبت از حقوق مردم توجه گردد.

معاون پرستاری گفت: آیین نامه مراکز هوم کر با نگاه به آینده قابل اصلاح است چون مدل ارائه خدمت در حال تغییر است و باید نگاه رو به جلو داشته باشیم. نگاه وزارت بهداشت تسهیل کردن مجوز، واگذاری پایش و نظارت به اتحادیه های غیر دولتی است و در معاونت پرستاری با همکاری نظام پرستاری برای واقعی کردن تعرفه های خدمات هوم کر و حمایت بیمه ای کوشش می گردد.

وی اضافه نمود: در خصوص ایجاد هوم کر دولتی هم باید فکر گردد، هر چند ممکن است مخالفانی هم داشته باشد اما بعضی مردم امکان استفاده از خدمات مراکز هوم کر خصوصی را ندارد و اگر مددکاری بیمارستان یاری نکند، حتی نمی توانند از بیمارستان ترخیص شوند اما به لحاظ حقوق شهروندی حق دارند از این خدمات استفاده نمایند و ضروری است با نگاه مثبت ایجاد این مراکز هم آنالیز گردد.

عبادی تاکید نمود: نگاه وزارت بهداشت تقویت بخش خصوصی است اما با توجه به شرایط اقشار کم عایدی باید به حقوق آنان نیز توجه کنیم.

در این نشست نمایندگان مراکز هوم کر و انجمن ملی پرستاری جامعه نگر بر لزوم پوشش بیمه ای خدمات هوم کر، تقویت نظارت و پایش این مراکز و برخورد جدی با متخلفان و مراکز هوم کر غیر مجاز تاکید نمودند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 11 اسفند 1400 بروزرسانی: 11 اسفند 1400 گردآورنده: ayrokh.ir شناسه مطلب: 2152

به "تسهیل صدور مجوز مراکز هوم کر و واگذاری نظارت به بخش خصوصی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تسهیل صدور مجوز مراکز هوم کر و واگذاری نظارت به بخش خصوصی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید